ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 2014 – 2015

Παρακαλούμε η κατάθεση των αιτήσεων μεταβολών ποδοσφαιριστών (μετεγγραφές) να γίνει στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Θεσπρωτίας έως την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014 και ώρα 16.00.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ:

Η ΕΠΣ Θεσπρωτίας ενημερώνει τα σωματεία και τους ποδοσφαιριστές ότι, πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διάρκεια έκδοσης του ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (το οποίο κατατίθεται μαζί με τις αιτήσεις μεταβολών για μετεγγραφές, επανεγγραφές και πρώτες εγγραφές) από τους αρμόδιους Ιατρούς,  να προσέχουν  να είναι ιδιαίτερα ευκρινής η σφραγίδα του Ιατρού, όπου αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του, η ειδικότητα του, το ΑΜΚΑ και η ημερομηνία εξέτασης και να αναγράφεται ότι: « ο ποδοσφαιριστής είναι υγιής και δύναται να αγωνίζεται », ώστε να αποφεύγονται απορρίψεις δελτίων από την αρμόδια υπηρεσία της Ε.Π.Ο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ε.Π.Σ. Θεσπρωτίας, με αφορμή την έναρξη της νέας περιόδου εγγραφών, μετεγγραφών και αποδεσμεύσεων ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών 2014 – 2015, ανακοινώνει στα σωματεία – μέλη της τα εξής:

1) Οι μετεγγραφές ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών από ή σε ερασιτεχνικά σωματεία διενεργούνται κατά το χρονικό διάστημα από 1 Ιουλίου 2014 μέχρι 1  Σεπτεμβρίου 2014  και από 1 Ιανουαρίου 2014 μέχρι 31 Ιανουαρίου 2015.

2) Οι αποδεσμεύσεις των ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών πραγματοποιούνται μόνον κατά το χρονικό διάστημα από 1 Ιουλίου μέχρι 31 Ιουλίου 2014. Οι αποδεσμεύσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο ποδοσφαιριστές που ανήκουν στη δύναμη κάθε σωματείου μέχρι και την 30/06/2014.

3) Η απόκτηση ποδοσφαιριστών με ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗ από ή σε ερασιτεχνικά σωματεία διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα  από 1 Ιουλίου μέχρι 31 Ιουλίου 2014.

4) Οι πρώτες εγγραφές διενεργούνται το διάστημα από 1 Σεπτεμβρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 και από 1  Φεβρουαρίου 2015 έως 15 Μαίου 2015.

5)Οι επανεγγραφές διενεργούνται το διάστημα από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου 2014 και από 1 έως 31 Ιανουαρίου 2015.

Επειδή οι Αποδεσμεύσεις και οι Υποσχετικές, θα πρέπει να υποβληθούν από την ΄Ενωσή μας στην Ε.Π.Ο., το αργότερο μέχρι 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014  και οι Μετεγγραφές μέχρι 1 Σεπτεμβρίου 2014, η Ε.Π.Σ. Θεσπρωτίας, θα δέχεται Αποδεσμεύσεις και Υποσχετικές μέχρι και  την ΤΕΤΑΡΤΗ  30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 και Μετεγγραφές μέχρι και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014. Μετά τις ημερομηνίες αυτές, καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή.  Όπως μας γνώρισε η ΕΠΟ, οι αιτήσεις μεταβολών που θα υποβληθούν μετά τις καταληκτικές ημερομηνίες, θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα απορρίπτονται.

Σας παραθέτουμε τις κυριότερες τροποποιήσεις του Κανονισμού εγγραφών, μετεγγραφών και αποδεσμεύσεων καθώς και χρήσιμες πληροφορίες:

1.Είναι υποχρεωτικό να προσκομίζεται πιστοποιητικό υγείας σε κάθε κίνηση ποδοσφαιριστή  πλην – φυσικά – της αποδέσμευσης.

Οι Έλληνες και κοινοτικοί ποδοσφαιριστές προσκομίζουν πιστοποιητικό από δημόσιο ίδρυμα  ή ιδιώτη γιατρό, από το οποίο θα προκύπτει πως «είναι υγιείς και δύναται να αθλούνται».

Οι αλλοδαποί ποδοσφαιριστές θα προσκομίζουν στην πρώτη εγγραφή πιστοποιητικό υγείας από Δημόσιο Νοσοκομείο ή κρατικό ίδρυμα, όπου θα αναφέρεται ότι «δεν πάσχουν από μεταδοτικό νόσημα επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς» , αλλά και πιστοποιητικό από Δημόσιο ίδρυμα ή ιδιώτη γιατρό, από το οποίο θα προκύπτει ότι είναι υγιείς και δύναται να αθλούνται».

Τα ανωτέρω προς διευκόλυνση τους, μπορούν να περιέχονται σε ένα πιστοποιητικό.

2. Για την πρώτη εγγραφή ποδοσφαιριστή απαιτείται η συμπλήρωση του δέκατου (10ου) έτους της ηλικίας, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης μεταβολών.

3. Οι δηλώσεις των γονέων /κηδεμόνων ανηλίκων ποδοσφαιριστών, που υποβάλλονται σε κάθε μεταβολή ανήλικου ποδοσφαιριστή,  επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής, είναι πλέον συγκεκριμένες, σχέδιο των οποίων σας έχουμε αποστείλει. Οι υπεύθυνες δηλώσεις  θα πρέπει να θεωρούνται ως προς το γνήσιο της υπογραφής από το Κ.Ε.Π., διότι η Ε.Π.Ο. δεν εμπίπτει στις ρυθμίσεις του νόμου περί κατάργησης υποχρέωσης επικυρώσεων εγγράφων – αντιγράφων.

4. Οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές μπορούν να εγγράφονται  - μετεγγράφονται μόνο σε τρία (3) , το ανώτατο, ερασιτεχνικά σωματεία  κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιουλίου έως την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους.  Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ο ποδοσφαιριστής δύναται να αγωνιστεί, σε επίσημους αγώνες, μόνο για δύο σωματεία.

5. Στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου του 2015, κάθε σωματείο μπορεί να  αποκτά με μετεγγραφή απεριόριστο αριθμό ποδοσφαιριστών, έστω κι αν αυτοί έχουν εγγραφεί στο σωματείο από το οποίο θα μετεγγραφούν, κατά την περίοδο των θερινών μετεγγραφών – επανεγγραφών (καλοκαίρι 2014).

6. Ποδοσφαιριστές που έχουν εκδώσει προσωρινό δελτίο δύνανται να μετεγγραφούν, μετά από προσφυγή τους, στην Επιτροπή Ιδιότητας – μετεγγραφών της Ε.Π.Ο.

7. Οι ομογενείς ποδοσφαιριστές πλέον κατατάσσονται, ανάλογα με την υπηκοότητα τους  στην κατηγορία είτε των κοινοτικών, είτε των αλλοδαπών.

8. Στην αρχική εγγραφή κοινοτικών  ή αλλοδαπών ποδοσφαιριστών, θα πρέπει να υποβάλλεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο διαβατηρίου από δικηγόρο.

Οι ανήλικοι ποδοσφαιριστές της κατηγορίας αυτής, θα πρέπει να υποβάλλουν δύο (2) δηλώσεις γονέα / κηδεμόνα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής, οι οποίες είναι πλέον συγκεκριμένες, σύμφωνα με τα υποδείγματα που σας έχουμε στείλει , με προηγούμενο έγγραφό μας.

9. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αφορούν την πρώτη εγγραφή αλλοδαπών και κοινοτικών ποδοσφαιριστών, πλην του διαβατηρίου, δεν επικυρώνονται ή μεταφράζονται από δικηγόρο, αλλά μόνο από την Πρεσβεία ή Προξενείο της Χώρας που τα εξέδωσε, ή από υπηρεσίες του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών.

10. Για τους αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές και σε κάθε περίπτωση εγγραφής τους σε σωματείο, απαιτείται φωτοαντίγραφο άδειας νόμιμης διαμονής αλλοδαπού στην Ελλάδα ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης  για την έκδοση άδειας διαμονής, καθώς και οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο έγγραφο που παρέχει δικαίωμα νόμιμης διαμονής  κατά το χρόνο εγγραφής, νομίμως επικυρωμένης.

11. Οι εκπρόσωποι των σωματείων της ΄Ενωσης μπορούν να παραλαμβάνουν από τα γραφεία της, τα έντυπα των αιτήσεων μεταβολών ποδοσφαιριστών (ξενόγλωσσα για τους αλλοδαπούς), για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2014 – 2015, χρώματος, μπλέ. Τιμή Αίτησης μεταβολών 1 €.

Στις καινούργιες αιτήσεις μεταβολών, έχει προστεθεί στο είδος μεταβολής και μια έκτη περίπτωση με τον τίτλο  «προσωρινό δελτίο», στην περίπτωση αυτή ανήκουν ποδοσφαιριστές, οι οποίοι προβαίνουν σε αρχική εγγραφή, ηλικίας 7 εώς 10 ετών.

12. Για την κατάθεση αίτησης μεταβολής το χρηματικό αντίτιμο είναι: Για τα σωματεία  Γ΄ Εθνικής, μετά από απόφαση της Ε.Π.Ο. το παράβολο για κάθε αίτηση μεταβολών, ανέρχεται στα 60 €.Για τα σωματεία Α1΄ και Α2΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας και Γυναικείο: 15 €.

ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

-Την Τετάρτη 25/6/2014 στα γραφεία της ΕΠΣΘ πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης όπου υπερψηφίστηκε τόσο ο Διοικητικός Απολογισμός όσο και ο Οικονομικός Απολογισμός.

-Η ομάδα του Α.Σ.ΘΕΣΠΡΩΤΟΥ παραμένει στην Γ΄Εθνική Κατηγορία. Καταχωρήθηκαν όλα τα αποτελέσματα και η Τελική βαθμολογία.

-Υποβιβάζονται στην Α2 Ερασιτεχνική Κατηγορία οι ομάδες : ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ και ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ.

-Πρωταθλήτρια ομάδα Α2 Ερασιτεχνικής Κατηγορίας για την περίοδο 2013-2014 αναδείχθηκε ο "ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ" και μαζί με την δεύτερη στην βαθμολογία ομάδα του "ΑΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ" ανεβαίνουν στην Α1 Ερασιτεχνική Κατηγορία.

-Πρωταθλήτρια ομάδα της Α1 Ερασιτεχνικής Κατηγορίας για την περίοδο 2013-2014 αναδείχτηκε η "ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ".

-Κυπελλόυχος ομάδα για την περίοδο 2013-2014 είναι το "ΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ"

-Πρωταθλήτρια ομάδα ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ για την περίοδο 2013-2014 αναδείχθηκε η "Α.Ε.Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ".

-Ολοκληρώθηκαν όλοι οι αγώνες στο Γυναικείο Πρωτάθλημα της Β΄ και Γ΄Εθνικής. Καταχωρήθηκαν όλα τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες.

-Ολοκληρώθηκαν οι αγώνες των Μικτών μας ομάδων Παίδων και Νέων. Καταχωρήθηκαν όλα τα αποτελέσματα και οι τελικές βαθμολογίες.

-Η ΕΠΟ ενημερώνει όλα τα Σωματεία ότι, οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης όλων ανεξαιρέτως των περιόδων εγγραφών, μετεγγραφών, αποδεσμεύσεων κ.λ.π.που τίθενται από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, είτε μέσω των σχετικών κανονισμών, είτε μέσω αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι οριστικές, αμετάκλητες και δεν επιδέχονται καμιάς παράτασης.

PostHeaderIcon Χαιρετισμός Προέδρου

Αγαπητοί  φίλοι φίλαθλοι,

Καλώς ήλθατε στην ανανεωμένη Ιστοσελίδα μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσπρωτίας, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσει το νέο site της Ένωσής μας .

Mπορείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες και για όλα τα θέματα που αφορούν το ποδόσφαιρο του Νομού μας και όχι μόνο.
Έχετε την ευκαιρία να ενημερώνεστε για το πρόγραμμα των αγώνων, τον ορισμό των Διαιτητών, των Παρατηρητών, τα αποτελέσματα των αγώνων, την βαθμολογία, το ποινολόγιο, τις προκηρύξεις, τους κανονισμούς και πολλά επίκαιρα θέματα.

Ένας πολύτιμος οδηγός για προσφορά και για την αναβάθμιση του ποδοσφαίρου στο Νομό μας.
Σας καλούμε να αγκαλιάσετε αυτή την προσπάθεια, επισκεπτόμενοι συχνά την ιστοσελίδα μας. Οι δικές σας παρεμβάσεις και προτάσεις, θα είναι το κυριότερο εργαλείο για τη συνεχή ανανέωσή της.

Στόχος μας είναι , αυτή η ιστοσελίδα να αποτελέσει πηγή επικοινωνίας και πληροφόρησης για όλες τις  δραστηριότητες της Ένωσης αλλά και των Σωματείων μελών της.
Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία και σας ευχόμαστε να έχετε μια ευχάριστη περιήγηση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ

 
on line χρήστες
Έχουμε 31 επισκέπτες συνδεδεμένους
Σύνδεσμοι